Користувачі, що брали участь в експериментах

Попередження

Користуйтеся тільки слідуючи вказівкам, якщо ви знаєте, що робите … «Керівництво не несе відповідальності за будь-який випадок […]»: D

Пристосування до вашого графіку

Якщо ви вмієте працювати з таблицями стилів CSS, ви можете пристосувати Galette CSS під свої власні кольори. Для цього настійно не пораджено редагувати файли Galette CSS, а краще використовувати спеціальний механізм, призначений для цього. Створіть файл galette_local.css у вашому каталозі webroot/themes/default зі своїми стилями, їх буде автоматично увімкнено.

Постарайтеся зробити все якомога простіше. Наприклад, якщо ви хочете змінити колір назви товариства (відображається під заголовками сторінок), ви знайдете в Galette CSS-правило #asso_name, яке визначає кілька параметрів, включно з кольором. Потім, у вашій таблиці стилів, вам знадобиться тільки наступне:

#asso_name {
  color: red;
}

Цього буде достатньо для показу назви вашого товариства червоним кольором. Запримітьте, що локальний CSS файл і всі проблеми, які він може викликати, не будуть прийняті до уваги командою Galette, підтримка не буде надана.

Ви також можете перевизначити таблицю стилів друку, просто створіть файл galette_print_local.css.

Додавання та змінення рядків

За необхідності можна налаштувати перекладені рядки в Galette - без змінення будь-якого вихідного файлу Galette. Просто створіть файл galette_ {mylang} _local_lang.php (де {mylang} повинен бути замінений на мову, наприклад fr_FR.utf8 або` en_US`) в каталозі `` lang``. Цей файл повинен містити простий PHP-масив з вихідним рядком (тим, що у вихідному коді Galette) в якості індексу.

Наприклад, ми хочемо змінити рядок «Password» на сторінці входу в систему українською мовою, перекладену як Пароль:. Оригінальний рядок - Password: (див. Galette / templates / default / index.tpl), його український переклад - Пароль: і ми хочемо замінити його на Гасло: `; тому ми створимо `` galette_fr_FR.utf8_local_lang.php`` з наступним змістом:

<?php
$lang['Password:'] = 'Secret&nbsp;:';
return $lang;

Оскільки Galette використовує систему кешування для перекладів, зміни можуть бути видні не відразу; можливо, вам доведеться перезапустити PHP (або очистити кеш). Важливо сприймати вихідний рядок дослівно, включаючи пунктуацію, і стежити за тим, щоб у всіх рядках були одинарні лапки (зі зворотною скісною рискою).

Ви також можете перевизначити мови для розширень, використовуючи метод sam, просто помістіть файл в каталог plugins lang і назвіть його {plugin}_{mylang}_local_lang.php де {plugin} - назва маршруту, яку ви можете знайти в файлі _define.php.

Примітка

Це буде працювати тільки за використання функцій перекладу Galette, але не за використання рідного gettext.

Зміна тривалості сеансу

Per default, Galette will create session with default lifetime duration (and it seems browsers acts differently in this case). You can anyways define a constant named GALETTE_TIMEOUT to change session lifetime using behavior configuration:

<?php
//see https://www.php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.cookie-lifetime
define('GALETTE_TIMEOUT', 0);

Запис IP-адрес за проксі-сервером

Якщо ваш зразок Galette знаходиться за проксі-сервером, IP-адреса, збережена в історії, буде проксі-адресою, а не призначеною для користувача :(

To fix that, use behavior configuration to create a constant named GALETTE_X_FORWARDED_FOR_INDEX like:

<?php
define('GALETTE_X_FORWARDED_FOR_INDEX', 1);

Кожен проксі-сервер додаватиме свою власну адресу в список, приклад вище працюватиме тільки якщо є тільки один проксі-сервер.

Попередження

З метою безпеки не використовуйте це, якщо ваш зразок не знаходиться за проксі-сервером!

Зовнішня статистика

Нове в версії 0.9.

Багато статистичних платформ покладаються на додатковий блок JavaScript для роботи. Ви можете створити файл tracking.js у каталозі webroot/themes/default, його буде автоматично включено.

Для роботи Galette використовує Javascript. Якщо код, який ви додасте в файл tracking.js, буде неправильним, це може привести до зламання Galette!

Експорти CSV

Змінено в версії 1.0.0: You can setup paremeters exports with a YAML file instead of an XML one.

Galette надає систему експорту CSV з параметрами. Надається тільки один параметричний експорт, але ви можете додати свій власний в файл config / exports.yaml.

Примітка

Legacy XML configuration file is still supported; if a duplicate identifier is found, YAML file takes precedence.

Let’s examine existing «cotisations» parameted export:

- cotisations:
  name: Cotisations
  description: Export de l'état des cotisations pour l'ensemble des adhérents" filename="galette_cotisations.csv
  filename: galette_cotisations.csv
  query: |-
    SELECT nom_adh, prenom_adh, ville_adh, montant_cotis, date_debut_cotis, date_fin_cotis
    FROM galette_cotisations
    INNER JOIN galette_adherents
     ON (galette_cotisations.id_adh=galette_adherents.id_adh)
  headers:
   - Name
   - Surname
   - Town
   - Amount
   - Begin date
   - End date
  separator: ;
  quote: "
 • each array entry is a unique identifier, lowercase without spaces or special character

 • name and description are mandatory as used to display each parameted export in the user interface

 • filename sets the filename for output file

 • query is the query to execute, it’s mandatory. There is no other limitation than the SQL engine ones, expect you cannot send them any parameters

 • headers manages columns titles:

  • like in the above example, an array of columns titles of your own

  • if not present, Galette fields names will be exported. You can use named columns in your SQL query (SELECT nom_adh AS "Column title" FROM ...)

  • set to false (headers: false) to disable column headers output

 • separator is the CSV separator that will be used. Possible values are:

  • semicolon (;) - default

  • comma (,)

  • tabulation character (\t)

 • quote either double quote - default - or simple quote character

 • to disable an export, you can add inactive: true

Засоби адміністрування

Попередження

Всі засоби адміністратора є небезпечними, використовуйте їх з обережністю, і ** переконайтеся, що ви зробили резервну копію бази даних** перед використанням!

Для адміністратора Galette передбачено кілька засобів, що дозволяють:

 • повторна ініціалізація вмістів розсилань поверне вміст всіх листів до типових значень,

 • повторна ініціалізація конфігурацій полів скине всі поля ядра членів в типові значення. Це не включає динамічні поля,

 • повторна ініціалізація моделей PDF скине моделі PDF до типових значень,

 • утворити порожні логіни і паролі ці дані необхідні для підвищення безпеки, але іноді відсутні (наприклад, при імпорті CSV). Ця функція встановить випадкові значення в поля логіна і пароля, які будуть порожніми в базі даних.

Galette modes

Several modes are provided in Galette you can configure with GALETTE_MODE constant (see Galette behavior configuration). This directive can take the following values:

 • PROD: production mode (non production instance should be on an other mode). This is the default mode for releases, but it may change in development branch.

 • DEMO: demonstration mode, the same as PROD but with some features disabled like sending emails, modifying superadmin data, …

 • TEST: reserved for unit tests.

 • MAINT: maintainance mode. Only super admin will be able to login.

Galette Debug

Нове в версії 1.1.0.

A dedicated constant name GALETTE_DEBUG can be used to enable debug mode. With this mode on:

 • unstable/not finished parts will be activated,

 • some data will not be stored in session,

 • default log level is set to DEBUG,

 • news won’t be cached,

 • database verion check will not be done.

Behavior configuration

It is possible to change some of Galette behaviors:

 • GALETTE_DEBUG: see Galette debug;

 • you’ll find in related part of the documentation you can use behavior configuration for some other usages (such as PDF cards settings, session lifetime, …).

You can add those directives by declaring constants in the galette/config/behavior.inc.php.

For example:

<?php
define('GALETTE_DEBUG', true);